DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
 • 2014 ir 2015 metų KET pažeidimų statistika
  • Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimas2014 metais nubausta asmenų2015 metais nubausta asmenų
   Nustatyto važiavimo greičio viršijimas166 089150 885
   Sustojimas ir stovėjimas nesilaikant KET reikalavimų24 76244 057
   Transporto priemonės vairavimas neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu24 79422 361
   Transporto priemonių be privalomosios techninės apžiūros vairavimas21 53910 771
   Naudojimosi saugos diržais tvarkos pažeidimas21 77522 333

    

   Informacija apie KET pažeidimus galite rasti čia:

   http://lkpt.lt/lt/atsakomybe_uz_ket/ket_atsakomybe.php

    

   Lietuvos kelių policijos tarnybos

   Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyrius

 • Baudos taikomos už KET pažeidimus
  • Už greičio viršijimą  – nuo įspėjimo iki 350 eurų baudos su teisių atėmimu iki 3 mėn. arba 1 parų areštu.

   Už sustojimą ir stovėjimą nesilaikant KET reikalavimų – bauda nuo 30 iki 87 Eur.

   Už vairavimą be privalomojo draudimo – bauda nuo 10 iki 40 Eur.

   Už vairavimą be techninės apžiūros – bauda nuo 30 iki 50 Eur.

   Už naudojimosi saugos diržais pažeidimus – bauda nuo 30 iki 60 Eur.

 • Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės
   • 1)teisės pažeidimas padarytas grupės asmenų. Pareigūnas, atsižvelgdamas į atskirų asmenų dalyvavimo padarant teisės pažeidimą pobūdį ir laipsnį ar paramą išaiškinant pažeidimo padarymo aplinkybes ir jį padarant dalyvaujančius asmenis, gali jiems nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe;
   • 2)teisės pažeidimas padarytas dėl chuliganiškų paskatų;
   • 3)teisės pažeidimas padarytas pasinaudojant stichine nelaime ar nelaimingu atsitikimu;
   • 4)teisės pažeidimas sukėlė sunkias pasekmes ar didelį turtinį nuostolį;
   • 5)pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda;
   • 6)teisės pažeidimas padarytas asmens, kuris pirmiau buvo padaręs nusikaltimą;
   • 7)į teisės pažeidimą įtrauktas nepilnametis;
   • 8)teisės pažeidimas padarytas neblaivaus asmens arba asmenų, apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų. Organas (pareigūnas), skiriantis administracinę nuobaudą pagal administracinio teisės pažeidimo pobūdį, gali nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe.

    

   Lietuvos Respublikos įstatymai gali numatyti ir kitokias atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančias aplinkybes.

   Pareigūnas, nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylą, gali skirti mažesnę nei administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytą administracinę nuobaudą, tačiau toks sprendimas privalo būti sankcionuotas apylinkės teismo teisėjo, nes pats pareigūnas negali nuspręsti dėl jos dydžio.

   Bet kurį policijos pareigūno nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje galima apskųsti teismui.

   Jei Jums atimta teisė vairuoti transporto priemonę ir Jūs teisės atėmimo laikotarpiu nepadarėte teisės pažeidimo, nuobaudą paskyrusios institucijos pareigūnas gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.

 • Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės
   • 1)kaltininkas nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis;
   • 2)kaltininkas savo noru atlygino nuostolį ar pašalino padarytą žalą;
   • 3)teisės pažeidimas padarytas dėl labai sunkios kaltininko materialinės padėties;
   • 4)teisės pažeidimas padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos;
   • 5)teisės pažeidimas padarytas pažeidžiant būtinojo reikalingumo sąlygas;
   • 6)teisės pažeidimas padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas;
   • 7)teisės pažeidimas padarytas dėl didelio susijaudinimo, kurį sukėlė neteisėti nukentėjusiojo veiksmai;
   • 8)teisės pažeidimą padarė nepilnametis;
   • 9)teisės pažeidimą padarė nėščia moteris;
   • 10)teisės pažeidimą padarė asmuo, kuriam nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba asmuo, sulaukęs 65 metų.

    

   Lietuvos Respublikos įstatymai gali numatyti ir kitokių atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančių aplinkybių.
   Policijos pareigūnas, atsižvelgdamas į lengvinančias aplinkybes, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Tačiau toks nutarimas turi būti motyvuotas ir sankcionuotas teisėjo.

   Transporto priemonių vairuotojai, apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, laikomi netekę specialiosios teisės į lengvinančias aplinkybes.

   Pastaba. Turtinis nuostolis yra didelis, kai jis viršija penkių minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio sumą.

 • Kaip skiriama nuobauda?
  • Nuobauda už Lietuvos Respublikos administracinį teisės pažeidimą skiriama tiksliai laikantis administracinių teisės pažeidimų kodekso bei kitų teisės aktų.

   Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes bei jų skaičių ir reikšmingumą. Esant atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo.

 • Kas yra administracinis nurodymas ir kada jis skiriamas?
  • Administracinis nurodymas – administracinio teisės pažeidimo protokole įrašomas pasiūlymas sumokėti pusę minimalios baudos per 10 dienų, tuo atveju, jei pirmą kartą per metus padarėte administracinį teisės pažeidimą už kurį sankcijoje yra numatyta bauda iki 868 eurų.

   KUR GALIU APSKŲSTI ADMINISTRACINĮ NURODYMĄ?

   Administracinis nurodymas yra neskundžiamas.
   Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigiama.

 • Ką daryti, jei kelių eismo taisykles pažeidžiau vairuodamas ne savo automobilį?
  • Jeigu administracinį teisės pažeidimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi per dešimt darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos atvykti į instituciją (institucijos teritorinį padalinį), kurios pareigūnas nustatė administracinį teisės pažeidimą, ir pranešti duomenis apie asmenį (vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą), kuris administracinio teisės pažeidimo padarymo metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone. Transporto priemonės savininko (valdytojo) nurodytam asmeniui surašomas ir siunčiamas naujas administracinio teisės pažeidimo protokolas su administraciniu nurodymu, o transporto priemonės savininkui (valdytojui) surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas su administraciniu nurodymu laikomas negaliojančiu.

 • Kas nutiks, jei nepaisysiu administracinio nurodymo?
  • Jeigu per nustatytą terminą (10 dienų) administracinio nurodymo neįvykdote, jis laikomas negaliojančių, o administracinio teisės pažeidimo protokolas per keturias darbo dienas nuo nustatyto termino pabaigos pasiunčiamas pareigūnui, įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą. Šis gavęs ją bendra tvarka išnagrinėja ir priima nutarimą byloje.

   Administracinis nurodymas nesurašomas, vadinasi ir pusės minimalios baudos dydžio neskiriama, jei per metus padarėte pakartotinį tame pačiame straipsnyje numatytą pažeidimą, nepriklausomai nuo straipsnio dalies.

   Taip pat, administracinis nurodymas nesurašomas, jei sankcijoje kaip pagrindinė ar papildoma nuobauda numatyta ne bauda (išskyrus įspėjimą) ir tuo atveju, jei administraciniu teisės pažeidimu padaryti turtiniai nuostoliai, kurie nėra pilnai atlyginti.

 • Kas yra kyšis?
  • Kyšis – bet koks atlygis, kuris siūlomas, žadamas ar duodamas policijos pareigūnui už tai, kad šis priimtų asmeniui palankų sprendimą. Kyšiu laikomi ne tik pinigai, tačiau ir įvairios prekės, paslaugos ar kiti daiktai.

   Pakanka vien siūlymo ar pažadėjimo duoti kyšį policijos pareigūnui, kad būtumėte patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

   Jokios baudos grynaisiais pinigais policijos pareigūnui negali būti mokamos. Todėl bet koks grynųjų pinigų davimas policijos pareigūnui bus vertinamas kaip kyšis. Tikimasi, kad ateityje policijos automobiliuose bus įrengti mokėjimo kortelių terminalai, todėl skirtą baudą bus galima iškart susimokėti kortele.

   Pasiūlius, pažadėjus ar davus kyšį gresia baudžiamoji atsakomybė iki 7 metų laisvės atėmimo.

   Davę kyšį, net iki 15 metų negalėsite būti ramus, kad tokie duomenys nepasieks teisėsaugos ir jums nebus pateikti įtarimai.

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ